Aanvullende reisvoorwaarden cruise

A tot Z reizen  hanteert als reisorganisatie algemene voorwaarden. Wanneer er echter wordt opgetreden als doorverkoper van cruise zonder of met vluchten of een volledig cruisepakketreis gelden de hier onderstaande aanvullende reisvoorwaarden.

De overeenkomst is bindend bij aanvaarding van het aanbod met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden van zowel A tot Z reizen als van de desbetreffende rederij.

Na aanvaarding kan A tot Z reizen het aanbod herroepen onder opgaaf van redenen. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na aanvaarding van het aanbod te geschieden. In geval van weekend of feestdag start het termijn om middernacht op zondag of de laatste feestdag.

Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke en specifieke informatie, die verstrekt dient te worden, zoals naam (conform paspoort), geboortedatum, nationaliteit en contactgegevens. Tevens dient reiziger bijzonderheden, bij aanmelding van meerdere reizigers, over hoedanigheid en/of samenstelling van de aangemelde groep te vermelden.

Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschepen. Wanneer reiziger een vlucht via de rederij heeft geboekt, zal de rederij er voor zorgen, dat reiziger aan boord komt. Wanneer de reis niet overeenkomst de afspraken verloopt, vergoedt de rederij geen schade wanneer de tekortkoming niet te wijten is aan de rederij. De schade is voor eigen rekening reiziger wanneer de tekortkoming te wijten is aan de reiziger zelf of derden, die niet vallen onder de reisovereenkomst. Ook niet wanneer er sprake is van overmacht. De rederij is in dit geval nooit aansprakelijk voor extra kosten.

Bij (deel-)annulering kunnen de voorwaarden afwijken van de voorwaarden, die A tot Z reizen als reisorganisatie hanteert, door de voorwaarden van de rederij.

Dit geldt ook voor de betalingsvoorwaarden wanneer deze afwijken van de gestelde voorwaarden van A tot Z reizen als reisorganisatie.

Bij problemen en klachten tijdens de reis dient er contact te worden opgenomen met de aanwezig vertegenwoordiger van A tot Z reizen. Mocht deze niet aanwezig zijn, dan zo spoedig mogelijk met het kantoor in Nederland. Dit geldt ook als de aanwezige vertegenwoordiger geen oplossing biedt. Mocht ondanks alles de problemen niet naar behoren zijn opgelost, dan dient ter plaatse daarvan verslag te worden gemaakt en kan reiziger na de reis zijn klacht schriftelijk indienen. Dit dient uiterlijk 2 maanden na terugkomst te zijn geschied.

Cruise met vluchten

Wanneer een vlucht deel uitmaakt van het cruisereispakket, zal de vlucht standaard in economy class zijn. De definitieve tijden krijgt reiziger tezamen met zijn reisbescheiden. Deze kunnen afwijken van de tijden, welke ten tijde van de boeking zijn gemeld. Alle tijden, ook op de reisbescheiden, zijn onder voorbehoud van (tussentijdse) wijzigingen. Controleer daarom kort voor vertrek nog even de website van de luchtvaartmaatschappij.

Mocht door een wijziging in het vluchtschema een extra overnachting nodig zijn, zal deze voor kosten van de rederij zijn. Bij vertraging door overmacht zullen de rederij en A tot Z reizen hun uiterste best doen hinder voor de reiziger te voorkomen. Zij zijn echter niet aansprakelijk.

Vluchten gaan met bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen bij het accepteren van de reisovereenkomst gaat reiziger akkoord met de algehele voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

Medische regels

Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juiste vaccinatie en het bewijs daarvan.
Mocht reiziger medicatie gebruiken, hulpmiddelen nodig hebben, dan dient een in de Engelse taal opgestelde verklaring getekend door arts en reiziger aanwezig te zijn.

Persoonlijke bijzondere medische omstandigheden dienen bij afsluiten overeenkomst te worden gemeld. Mochten dergelijke omstandigheden na boeking ontstaan, dan dienen die per omgaande te worden gemeld, doch minimaal 48 uur voor vertrek. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van reiziger.

Speciale wensen

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de speciale wensen van de reiziger, maar deze kunnen niet worden gegarandeerd.

Bij essentiële wensen, die van belang zijn bij het wel of niet doorgaan van de reis, zal A tot Z reizen haar uiterste best doen deze te realiseren. Wanneer hier extra kosten aan zijn verbonden, zijn deze voor de reiziger. Wanneer de essentie niet kan worden gegarandeerd, wordt dit vermeld bij definitief maken reisovereenkomst.

Persoonlijke gegevens (privacy)

A tot Z reizen deelt enkel die gegevens, die noodzakelijk zijn om de reis te boeken met rederij en eventueel luchtvaartmaatschappij. Soms kan het nodig zijn i.v.m. bepaalde veiligheidsmaatregelen van het land, waar de luchtvaartmaatschappij vliegt, boeking-gegevens te verstrekken aan de autoriteiten van het betreffende land. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Verenigde Staten, waarvoor een ESTA nodig is.

Onder voorbehoud

Naast de vluchttijden kan ook het hutnummer onder voorbehoud zijn. De rederij kan deze wijzigen door het toekennen van een andere hut in dezelfde of hogere categorie. Ook de ligging en faciliteiten zijn niet gegarandeerd.

Wanneer het nodig is, kan de rederij ook het vaarschema wijzigen. Normaalgesproken is dit door onvoorziene omstandigheden, zoals het weer. De veiligheid van gasten en personeel staat altijd voorop. Het wijzigen van het vaarschema geeft reiziger geen recht op teruggave van een deel van de reissom of enerlei compensatie. Mocht een (geringe) wijziging voor aanvang reis bekend zijn, geeft dit ook geen recht op kosteloos annuleren.  

In een exceptioneel geval kan het zijn dat de reis door een ander schip wordt uitgevoerd. Dit schip zal dan gelijkwaardig zijn. Het kan zijn dat de indeling afwijkt.

Mocht reiziger willen wijzigingen, zal A tot Z reizen proberen de kosten hierdoor zo minimaal mogelijk te houden. Voor definitief wijzigen zal A tot Z reizen tegen welke kosten de wijziging kan worden doorgevoerd.

Reisdocumenten

Naast paspoort kan een visum noodzakelijk zijn. Voor de Verenigde Staten is een ESTA nodig en veel landen stellen de voorwaarde, dat paspoort na terugkeer in Nederland nog 6 maanden geldig zijn. Reiziger is verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten. A tot Z reizen zal hierbij ondersteuning bieden, o.a. door aan te geven welke reisdocumenten en vaccinaties met welke voorwaarden nodig zijn, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet in het bezit hebben van de benodigde reisdocumenten/ vaccinatiebewijzen. Alle kosten en gevolgen voor het niet hebben van de juiste documenten zijn voor rekening van de reiziger.

Reissom

De reissom geldt per persoon en is inclusief heffingen, toeslagen en belastingen. De reissom kan wijzigen door wijzigingen in vervoerskosten, heffingen en/of wisselkoersen. Mocht dit na boeking gebeuren, dan is een nabelasting mogelijk. Mocht reiziger deze nabelasting niet accepteren, dient dit binnen 2 werkdagen bij A tot Z reizen kenbaar te zijn gemaakt.

Naast deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van A tot Z reizen gelden, wanneer A tot Z reizen als boekingskantoor c.q. doorverkoper optreedt, ook de voorwaarden van de rederij. Daar de rederij als organisator verantwoordelijk is voor de uitvoering van de door haar georganiseerde reis.

Selecteer lijst(en):