Vakantie en PGB

Waarom reizen met A tot Z reizen

Wie zijn wij?

Zorg en begeleiding

Aangesloten bij:

Contact

Zijn wij in de buurt?

FAQ/ Veel gestelde vragen

Inspiratie

Gaat u op vakantie en heeft u persoonsgebonden budget (pgb)? U kunt dan uw zorg én verblijf vaak betalen met uw pgb in binnen- en buitenland.

Reizen is mogelijk voor iedereen. Ook als u een zorgvraag heeft of wat begeleiding prettig vindt. Het organiseren van een vakantie brengt vaak ook uitdagingen met zich mee. Zeker als u op reis gaat met een rolstoel. Deze uitdaging gaan wij van A tot Z reizen graag voor u aan. Als onze reizen worden door ons van begin tot eind voor u geregeld naar uw wensen.
In deze blog geven wij u informatie over alles wat er komt kijken bij reizen met zorg en/of begeleiding en PGB.

Cruise met verpleegkundige mee

1. A tot Z reizen

A tot Z reizen heeft de benodigde kennis en ervaring uit eerder gemaakte reizen. Verder hebben wij vrijwilligers die onze vakanties begeleiden met ruime werkervaring in de zorg. Door vanaf het eerste contact goed met u te overleggen, hebben we een goed beeld van uw verwachtingen ruim voordat u op vakantie gaat. Wij zullen er alles aan doen om u een onvergetelijke vakantie te bezorgen. 

Betrouwbaar

De organisatie van uw vakantie en de zorg tijdens uw vakantie, kunt u met een gerust hart uit handen geven aan A tot Z reizen. Wij staan voor duidelijke communicatie, zorgvuldig omgaan met uw privacy en het nakomen van gemaakte afspraken. De prijs die wij met u communiceren in uw offerte, is de prijs die u betaald. Wij sturen nooit rekeningen achteraf voor de geleverde zorg, excursies of het huren van hulpmiddelen. Om onze betrouwbaarheid te vergroten, zijn wij aangesloten bij de SGR, VvKR en het Calamiteitenfonds.

2. Welke vormen van vakantie bieden wij aan?

Zorgreizen

Al onze zorgreizen zijn rolstoeltoegankelijk. De excursies die wij aanbieden zijn niet allemaal rolstoeltoegankelijk. Per excursie staat erbij of deze ook te doen is met een rolstoel. Ook zijn wij voor reizen waarbij we vliegen afhankelijk van de regels van de vliegtuigmaatschappij. Een handbewogen rolstoel kan altijd mee. Voor elektrische rolstoelen gelden per vliegtuigmaatschappij andere regels. Uiteraard laten wij voor het boeken van uw vakantie weten of uw rolstoel mee kan. Kijk hier voor onze zorgreizen.

Als u een zorgreis met A tot Z reizen wilt maken kunt u altijd een vrijblijvende afspraak maken voor een bezoek bij u aan huis. Dan kunt u rechtstreeks al u vragen en zorgen met ons delen. Wij kunnen u dan ook aan de hand van uw wensen helpen met het kiezen van een geweldige vakantie. Uiteraard mag u ons ook altijd mailen, whatsappen en bellen.

Begeleide reizen

Reizen met begeleiding is voor iedereen die geen zorg nodig heeft. De begeleiding kan vanaf de zekerheid dat er iemand op de achtergrond aanwezig is tot volledige begeleiding (maar geen zorg). Zo kunt u zelfstandig op vakantie met de zekerheid van hulp als u dat nodig heeft. Zelfstandig op vakantie maar graag aansluiten op bepaalde momenten bij een groep. Voor bij voorbeeld excursies of maaltijden. Of de hele vakantie begeleiding in uw buurt om u te ondersteunen en/ of gezelschap te houden.
Kijk hier voor onze begeleide reizen.

Ook bij interesse voor begeleide reizen kunt u altijd vooruit contact met ons opnemen om uw vragen te laten beantwoorden. U kunt ons mailen, Whatsappen en bellen.

Maatwerkreizen

Weet uzelf waar heen de reis moet gaan en met wie (of alleen)? En u heeft zorg en of begeleiding nodig? Dan maken wij voor u een maatwerkreis. Wij kijken samen met u naar uw wensen en hoe wij die voor u zo goed mogelijk waar kunnen maken.
 Kijk hier voor onze maatwerkreizen

Vrijwilligers

A tot Z reizen werkt met enorm betrokken en professionele vrijwilligers tijdens de reizen. Onze vrijwilligers werken soms anders dan de zorgbegeleiders die u thuis heeft. Wij vragen u dan ook daar rekening mee te houden.

Zorgeloos met zorg

Om een zorgeloze vakantie voor u te kunnen organiseren is het heel belangrijk dat u ons vooraf uw wensen en specifieke (zorg) behoefte doorgeeft. Wij zullen dan na contact met u uw reis tot in de puntjes organiseren. 

Vaak krijgen wij de vraag: Kan ik een deel van de kosten betalen vanuit mijn PGB?

Uw zorgvraag houdt niet op als u of uw naaste op vakantie gaat. Dat betekent dat u tijdens uw vakantie uw PGB in ieder geval moet kunnen blijven inzetten voor begeleiding, verzorging en verpleging.
We proberen hieronder zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe en vooral waar u terecht kunt om (een deel) van uw kosten via PGB te kunnen betalen.

Stedentrip

3. Wat is een PGB?

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een budget van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben.
Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kan u zelf zorg inkopen. Het PGB is opgedeeld in 4 wetten/categorieën:

 • WMO – Wet Maatschappelijke ondersteuning, via de gemeente, SVB beoordeelt zorgovereenkomst.
 • WLZ – Wet Langdurige Zorg, via het zorgkantoor, zorgkantoor beoordeelt zorgovereenkomst
 • Zorgverzekeraarswet
 • Jeugdwet

Voor vakanties met A tot Z reizen zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) van toepassing. Uitbetaling van het PGB gebeurt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

A tot Z reizen kan echter geen uitsluitsel geven over de toekenning, het ligt aan uw persoonlijke situatie en de afspraken met uw zorgkantoor/gemeente waar u uiteindelijk recht op hebt.

4. Vakantie en PGB in Jeugdwet en WMO

Sinds januari 2015 werken we met de nieuwe zorgwet. Het gaat hier om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gemeenten hebben op veel punten beleidsvrijheid, zo ook als het om vakantie gaat. In elke gemeente is dit anders geregeld. Maar als u een PGB van uw gemeente hebt dan kunt u deze zorg natuurlijk ook tijdens uw vakantie inkopen. Er zijn enkele ‘let op punten’:

 • Neemt u uw zorgverlener mee op vakantie, vraag uw gemeente of de eventuele reis­ en verblijfskosten van deze zorgverlener uit uw PGB betaald kunnen worden.
 • Wanneer u lang op vakantie gaat en in het buitenland een lokale zorgverlener inhuurt, kan het zijn dat uw gemeente het zogenoemde aanvaardbaarheidspercentage toepast, een tarief afgestemd op lokale omstandigheden. Lees verder bij ‘U regelt uw vakantie zelf’ op pagina 4. Vraag dit in elk geval na om vervelende verrassingen te voorkomen.
 • Bij goedkeuring door uw gemeente sluit u een zorgovereenkomst af met de zorgverlener of de zorgaanbieder (instelling) en stuurt u deze op naar de SVB. Inclusief eventuele reis­ en verblijfskosten van de zorgverlener. Pas na goedkeuring van deze zorgovereenkomst kunt u de kosten declareren. Dien deze formulieren dus tijdig in!

5. Vakantie en PGB in de WLZ

Wie de rest van zijn leven zorg nodig heeft op allerlei gebieden, valt onder de Wet langdurige zorg (WLZ). In dat geval kun je een PGB aanvragen bij het zorgkantoor.

In deze wet is naast het inzetten van zorgfuncties tijdens uw vakantie ook de mogelijkheid van een volledig betaalde vakantie uit uw PGB goed geregeld.
Om met het laatste te beginnen: wanneer mag u uw vakantie vanuit de functie ‘logeeropvang’, volledig betalen uit uw PGB?
U hebt nodig:

 • 7×24 uur toezicht of zorg in uw nabijheid
 • De vakantie is nodig om uw naaste omgeving te ontlasten (respijtzorg)
 • Een beschermende omgeving, om te voorkomen dat u in gevaarlijke situaties terechtkomt
 • En/of u een therapeutische omgeving, waar therapie­ en zorgfuncties aanwezig zijn

Voorwaarden locatie en zorgaanbieder

Er moet een veilige en beschermende woon­ en leefomgeving worden geboden. De locatie waar u verblijft moet dus aangepast zijn aan uw beperkingen. U krijgt alle zorg die nodig is om veilig op vakantie te kunnen gaan.
U betaalt hierbij één tarief voor verblijf en zorg, die door één en dezelfde instantie geleverd wordt. Het is dus niet mogelijk om naast logeeropvang nog extra zorg in te kopen; alles hoort in het tarief te zijn inbegrepen. Met uitzondering van de reiskosten naar en van de locatie, die zijn voor eigen rekening.

Let op: als de locatie niet aan de gestelde voorwaarden voldoet ­ wat bijvoorbeeld het geval is als u bij familieleden verblijft – dan is het in veel gevallen wél mogelijk om te betalen voor de zorg die u ontvangt. De zorgverlener kan in dat geval uren persoonlijke verzorging of begeleiding declareren. In die situaties kunt u niet de kosten voor het verblijf (slapen, eten, drinken) vanuit uw PGB betalen.

Aanvullende voorwaarden bij inzet ‘logeeropvang’ tijdens uw vakantie

 • Gaat u buiten de EU op vakantie, dan is het niet mogelijk uw volledige vakantie uit uw PGB te betalen; Wel kunt u wereldwijd verzorging, verpleging en begeleiding inzetten tijdens uw vakantie (zie hierna).
 • Het is ook mogelijk logeeropvang in te kopen bij familie, mits de opvang voldoet aan de voorwaarden van ‘beschermde woonomgeving’ en ‘samenhangende zorg’ hierbij moet wel meer dan 1 zorgverlener zijn ingeschakeld, om de 24­uurszorg te kunnen garanderen. Er wordt voor zorg en verblijf een all-­in tarief gerekend, u bent veilig en u krijgt de zorg die u nodig hebt.
 • Vanaf 2016 kunt u maximaal 156 etmalen per jaar, gemiddeld 3 per week, voor vakantie (en/of logeeropvang) uit uw PGB betalen.
 • Voor betaling van uw eigen volledige aangepaste vakantie sluit u een zorgovereenkomst af met een zorginstelling en maakt u een zorgbeschrijving.

Deze documenten stuurt u op naar het zorgkantoor. Pas na goedkeuring van beide documenten kunt u de rekening indienen bij de SVB.

Alleen zorg tijdens uw vakantie

Voldoet u en/of uw vakantieopvang niet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, dan kunt u niet uw volledige vakantie uit uw PGB betalen, maar betaalt u uw vakantie zelf. Uw zorgbehoefte houdt uiteraard niet op, daarom kunt u de zorg die u thuis nodig hebt ook tijdens uw vakantie inzetten.

Verder belangrijk te weten

 • Uit welke wet u uw PGB ook krijgt, het is in alle gevallen belangrijk vóór uw vakantie uw zorg/vakantie te hebben geregeld met de verstrekker van uw PGB: ­ dien vooraf de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst in bij uw zorgkantoor ­ overleg vooraf met uw gemeente ­ leg vooraf de offerte/factuur voor aan uw zorgverzekeraar Dit om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen!
 • Voor familie, partner, vrienden of andere bekenden met wie u samen vakantie viert, kunt u alleen de kosten van begeleiding, verpleging of verzorging die zij u tijdens uw gezamenlijke vakantie geven vergoeden vanuit het PGB. U kunt vanuit het PGB niet de reis­ en verblijfskosten van deze (informele) zorgverleners betalen.
 • Voor uw zorgverlener die alleen meegaat om voor u te werken, niet om zelf vakantie te vieren, kunt u alle kosten vanuit het PGB vergoeden, inclusief de reis­ en verblijfskosten. Daarvoor sluit u een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener en maakt u een zorgbeschrijving.
 • Gaat het om een zorgverlener die ook buiten uw vakanties voor u werkt, dan vermeldt u dit in de bestaande zorgbeschrijving en geeft u in uw zorgovereenkomst aan dat er sprake kan zijn van extra kosten. Lees verder bij ‘U regelt uw vakantie zelf’ op pagina 4.
 • Gaat u op reis met een gesubsidieerde organisatie zoals het Rode Kruis, dan kunt u de in rekening gebrachte reis­ en verblijfskosten niet betalen uit het PGB. Wel kunt u de kosten voor begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging tijdens de reis uit uw PGB betalen.
 • Gaat u op reis met een gespecialiseerde vrijwilligersorganisatie, vraag dan bij uw zorgkantoor na of u de kosten als ‘logeeropvang’ kunt declareren.
 • Voor logeer­ en vakantieopvang geldt onder de WLZ geen maximumtarief.

6. Vakantie en PGB in de ZVW / IKZ 

De ZVW is voor kinderen en volwassenen die langer dan een jaar verpleging of verzorging nodig hebben. Ook voor palliatieve terminale zorg kunt u een PGB via de ZVW aanvragen.

Ook met een PGB vanuit de ­ZVW is het mogelijk om zorg in te kopen tijdens uw vakantie. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of er aanvullende voorwaarden gelden en of eventuele reis­ of verblijfskosten van uw zorgverlener ook uit het PGB betaald mogen worden. Als u in het buitenland tijdelijk een buitenlandse zorgverlener in dienst wilt nemen, meldt dit dan vooraf schriftelijk bij uw zorgverzekeraar. Pas na toestemming kunt u de zorg declareren.

IKZ

Ouders met een kind met een indicatie voor Intensieve Kindzorg (IKZ) kunnen naast de benodigde verpleging en verzorging ook andere zorg inkopen die daar direct mee samenhangt, zoals begeleiding, logeren en ook vakantieopvang. Dit kan wel een discussiepunt zijn, omdat de regeling tot nu toe vooral gericht is op verblijf in een kinderhospice. Het is daarom raadzaam met uw zorgverzekeraar te overleggen of er ook een ander verblijf dan een kinderhospice vergoed kan worden. De ZVW schrijft op zich niet voor waar de zorg wordt geleverd. Het verblijf op een bepaalde plek (gedurende 24 uur of langer) moet wel medisch noodzakelijk zijn in verband met geneeskundige zorg (en de daarmee eventueel gepaard gaande verpleging en verzorging) om dit uit het PGB te mogen betalen.

7. Vakantie en PGB in het buitenland

Bij besteding van uw PGB tijdens een vakantie in het buitenland moet u rekening houden met de volgende regels:

 • Gaat u langer dan zes weken naar het buitenland en/of wilt u een zorgverlener uit het betreffende land inhuren, dan dient u dit vooraf aan uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar te melden.
 • Voor een PGB in de WLZ gelden aanvullende voorwaarden: uw PGB eindigt zodra u 13 weken in een kalenderjaar buiten Nederland verblijft. Dat kan een aaneengesloten periode zijn (3 maanden) of kortere perioden die in totaal 13 weken in het betreffende kalenderjaar bestrijken. Verblijft u in Europa, dan kunt u na deze 13 weken nog wel zorg in natura krijgen. Wilt u dat niet, dan komen uw zorgkosten na 13 weken voor eigen rekening. 
 • Het kan zijn dat u zowel een PGB vanuit de ­ZVW als een budget van de gemeente ontvangt. In dat geval hebt u dus met twee verschillende regelingen te maken. Vraag bij beide instanties na wat de voorwaarden zijn.

8. Wat moet u doen om een aanvraag in te dienen?

 U kunt tijdens uw vakantie in ieder geval uw PGB inzetten voor begeleiding, verzorging en verpleging. U sluit een contract met ons af die u dan moet indienen bij de SVB of uw zorgkantoor. Zij besluiten uiteindelijk of u uw PGB mag inzetten.

Als u (een deel van) uw vakantie wilt betalen vanuit uw PGB dan kost dat nogal wat voorbereiding, neemt u hiervoor ruim de tijd. 
1. U vult zorgvuldig een zorgovereenkomst in en stuurt deze op naar A tot Z reizen Wij hebben hieronder al een (deels) voor ingevulde zorgovereenkomst voor u klaargezet, deze kunt u downloaden en uitprinten
2. U vult de zorgbeschrijving in en stuurt deze ook naar A tot Z reizen, ook van de zorgbeschrijving hebben we al een (deels) ingevuld voorbeeld klaargezet.

U kunt hier de hierboven genoemde formulieren downloaden:
1. Zorgovereenkomst A tot Z reizen  
2. Zorgbeschrijving A tot Z reizen

Na ontvangst van zowel de zorgovereenkomst als de zorgbeschrijving ondertekent A tot Z reizen de formulieren ook en stuurt ze vervolgens naar u terug. De volgende stap is dat u de formulieren voordat uw vakantie begint ter beoordeling opstuurt naar de SVB of het zorgkantoor. 

Belangrijk:

Als de reservering van uw vakantie definitief is ontvangt u van ons een boekingsbevestiging en een factuur waarop staat wanneer u de aanbetaling en restantbetaling moet voldoen. Na afloop van uw vakantie ontvangt u een factuur van A tot Z reizen die u kunt opsturen naar de SVB, zodra de SVB het bedrag heeft uitgekeerd aan A tot Z reizen storten wij het bedrag op uw rekening. U dient de volledige reissom dus wel eerst zelf te betalen, vergoeding vindt pas plaats na afloop van de vakantie.

Zorgkantoren:

Zorgkantoor Amstelland en De Meerlanden
Gemeenten: Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn.

Zorgkantoor Amsterdam
Gemeenten: Amsterdam, Diemen.

Zorgkantoor Apeldoorn/Zutphen
Gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Zutphen.

Zorgkantoor Arnhem
Gemeenten: Aalten, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Ede, Lingewaard, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar.

Zorgkantoor Drenthe
Gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld.

Zorgkantoor Flevoland
Gemeenten: Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde.

Zorgkantoor Friesland
Gemeenten: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf, Súdwest Fryslân, de Friese Meren, Waadehoeke, Noardeast-Fryslân.

Zorgkantoor Groningen
Gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Groningen, Loppersum, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Oldambt, Midden-Groningen, Westerwolde, Westerkwartier, Het Hogeland.

Zorgkantoor Haaglanden
Gemeenten: Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer.

Zorgkantoor Kennemerland
Gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort.

Zorgkantoor Midden-Brabant
Gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk.

Zorgkantoor Midden-Holland

Gemeenten: Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard.

Zorgkantoor Midden-IJssel
Gemeenten: Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Voorst.

Zorgkantoor Nijmegen
Gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Gennep, Heumen, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe, Berg en Dal, Wijchen.

Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg
Gemeenten: Beesel, Bergen lb, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert, Peel en Maas.

Zorgkantoor Noord Holland Noord
Gemeenten: Alkmaar, Bergen NH, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Hollands Kroon.

Zorgkantoor Noord-Oost Brabant
Gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ‘s-Hertogenbosch, Landerd, Maasdriel, Mill en St. Hubert, Oss, St. Anthonis, St. Michielsgestel, Uden, Vught, Zaltbommel, Meierijstad.

Zorgkantoor Rotterdam
Gemeenten: Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam.

Zorgkantoor ‘t Gooi
Gemeenten: Almere, Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Gooise Meren.

Zorgkantoor Twente
Gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (Ov), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden.

Zorgkantoor Utrecht
Gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Nijkerk, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist, Stichtse Vecht.

Zorgkantoor Waardenland
Gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Vijfheerenlanden, Molenlanden.

Zorgkantoor West Brabant
Gemeenten: Aalburg, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert, Altena, Alphen-Chaam.

Zorgkantoor Westland Schieland Delfland


Gemeenten: Delft, Westland, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam, Vlaardingen.

Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland
Gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad.

Zorgkantoor Zeeland
Gemeenten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen.

Zorgkantoor Zuid Holland Noord
Gemeenten: Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude.

Zorgkantoor Zuid Hollandse Eilanden
Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Ridderkerk, Westvoorne, Goeree-Overflakkee, Nissewaard, Hoeksche Waard.

Zorgkantoor Zuid Oost Brabant
Gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

Zorgkantoor Zuid-Limburg
Gemeenten: Beek, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal, Eijsden-Margraten, Beekdaelen.

Zorgkantoor Zwolle
Gemeenten: Dalfsen, Elburg, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Putten, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle.

Aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief